Preventivní vakcinace

Kapitoly

Kočky

Koťata se poprvé očkují po šestém týdnu věku a to proti Panleukopenii, Infekční rhinotracheitidě a Kaliciviróze. Revakcinace se provádí opět po třech týdnech - 9 týdnů věku. Po třetím měsíci věku je možno koťata vakcinovat proti vzteklině.

Dospělé kočky se revakcinují vždy jedenkrát ročně proti všem výše zmíněným onemocněním.

Kromě výše uvedených onemocnění je velmi vhodné kočky vakcinovat ještě proti Chlamydióze (po devátém týdnu věku), Virové leukémii koček FeLV ( po devátém týdnu věku a po provedení sérologického vyšetření), Dermatofytóze ( po dvanáctém týdnu věku) a Infekční peritonitidě FIP ( po šestnáctém týdnu věku).


Psi

Štěňata se poprvé vakcinují ve věku 6 - 8 týdnů. Tato vakcinace navozuje imunitu zpravidla proti Psince, Parvoviróze a Infekční hepatitidě. První revakcinaci je nejlepší provést za tři týdny, tedy ve věku 9 - 11 týdnů a výše zmíněné spektrum nemocí se rozšíří o vakcinaci proti Leptospiróze a Parainfluenze. Druhá revakcinace se provádí opět po třech týdnech, tedy 12 - 15 týdnů po narození a je opět proti všem výše zmíněným onemocněním včetně vakcinace proti Vzteklině.

Dospělý pes se vakcinuje vždy jednou ročně proti každé z výše uvedených chorob a to buď proti všem najednou nebo se vzteklina vakcinuje odděleně v jiném termínu ( v závislosti na přání majitele, z důvodu možné alergické reakce)

Kromě uvedených onemocnění lze u psů provádět ještě vakcinaci proti Coronaviróze ( od šestého týdne věku),  Giardióze, Psincovému kašli ( od osmého týdne věku), Dermatofytóze, Tetanu ( od dvanáctého týd ne věku) a Lymeské borrelióze ( od šestnáctého týdne věku). Vakcinace proti těmto onemocněním se provádí vždy dle schématu - primovakcinace, po třech týdnech revakcinace a dále revakcinace vždy po jednom roce ( Tetanus pozdější revakcinace každé dva roky).


Fretky

Fretky se vakcinují proti Psince a Vzteklině. Vakcinace proti Psince se provádí od  osmého týdne věku s následnou revakcinací po třech týdnech. Vakcinace proti Vzteklině je možná po třetím měsíci věku s následnou každoroční revakcinací.


Králíci

Králíky je vhodné vakcinovat minimálně proti Králičímu moru a Myxomatóze králíků. Králíci se vakcinují ve věku desíti týdnů. V případě nepříznivé nákazové situace je možno vakcinovat i v ranějším věku.

Dospělí králíci se revakcinují v 6-ti měsíčním intervalu.

Kromě těchto dvou onemocnění se králíci mohou vakcinovat také proti Pasteurelóze králíků ( možno od čtvrtého týdne věku, revakcinace v sedmi týdnech a potom vždy jednou za šest měsíců).